MISTRZOSTWA EUROPY W KLASIE OSY-400 i S-550
Eliminacje Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski
– Memoriał im. Józefa Kowalkiewicza w klasach O-125, GT-30 i GT-15
Zawody międzynarodowe w klasie R-1000

Żnin, 23-25 czerwca 2017 r.

 

1.         Organizator

1.1. Organizatorem Międzynarodowych Zawodów Motorowodnych w Żninie jest Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta” z upoważnienia Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie.

1.2.    Współorganizatorzy:

§  Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Warszawie

§  Burmistrz Żnina

§  Starosta Żniński

§  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

§  Miejski Ośrodek Sportu w Żninie

§  Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

§  Żniński Dom Kultury

 

2.         Termin i miejsce zawodów

2.1.    Zawody rozegrane zostaną w dniach 23-25 czerwca 2017 roku zgodnie z kalendarzem UIM i kalendarzem Motorowodnych Mistrzostw Polski 2017 na Jeziorze Małym Żnińskim.

 

3.         Serie i klasy

3.1.    OSY-400                                 – Mistrzostwa Europy

3.2.    S-550                                     – Mistrzostwa Europy

3.3.    O-125, GT-30, GT-15            – eliminacje Międzynarodowych MMP 2017

3.4.    R-1000                                    – zawody międzynarodowe

 

4.         Trasa zawodów

4.1.    Trasa zawodów będzie obwodem zamkniętym i przebiegać będzie zgodnie z załączonym planem.

4.2.    Obwód trasy wynosi 1500 m.

4.3.    Klasy, długości biegów, ilość okrążeń

OSY-400          7500 m          5 okrążeń po 1500 m

S-550              12000 m          8 okrążeń po 1500 m

O-125               9000 m          6 okrążeń po 1500 m

GT-30               12000 m        8 okrążeń po 1500 m

GT-15               6400 m          8 okrążeń po 800 m

R-1000             12000 m        8 okrążeń po 1500 m

 

5.         Wyścigi

5.1.    Wyścigi rozegrane zostaną zgodnie z Regulaminem UIM, Regulaminem Motorowodnych Mistrzostw Polski oraz niniejszym Regulaminem.

5.2.    W mistrzostwach Europy w klasach OSY-400 i S-550 odbędą się po 4 biegi.

5.3.    W pozostałych klasach odbędą się po trzy biegi.

5.4.    We wszystkich wyścigach po przekroczeniu linii mety obowiązuje jedno okrążenie bezpieczeństwa.

5.5.    Zawodnik, który nie wykona tego okrążenia lub nie będzie reagować na sygnały zamknięcia trasy, zostanie zdyskwalifikowany.

5.6.  Bieg przerwany powtarzany będzie jeden raz, z wyjątkiem biegu finałowego, w którym może być drugi restart, jeśli został on ponownie przerwany przed ukończeniem 35% wymaganej liczby okrążeń, art. 311.02 Regulaminu UIM.

 

 

6.         Start

6.1.    Start zatrzymany z pomostu, według procedury UIM art. 307, sygnalizowany światłami.

6.2.    Organizator gwarantuje miejsca startowe dla 14 zawodników.

6.3.  Zawodnik spóźniony na starcie, który nie zdołał wystartować zanim ponownie zapali się czerwone światło musi czekać, aż cała stawka minie pomost startowy, a Sędzia na pomoście wskaże, że zawodnik taki może dołączyć do wyścigu po wyznaczonej trasie.

6.4.    Limit czasu dla zawodników spóźnionych na starcie i mecie zgodnie z art. 305.03 Regulaminu UIM.

6.5.    Na pomoście startowym zawodnikowi może towarzyszyć tylko 2 mechaników.

 

7.         Klasyfikacja

7.1.    Zawodnik będzie sklasyfikowany, jeżeli pokona co najmniej 75% trasy danego biegu i pokazana mu zostanie flaga z biało-czarną szachownicą lub zostanie zatrzymany flagą czerwoną po tym, jak prowadzący zawodnik ukończył minimalną wymaganą liczbę okrążeni, art. 317.02.

7.2.    W mistrzostwach Europy klas OSY-400 i A-550 do końcowej klasyfikacji zaliczone zostaną każdemu zawodnikowi trzy najlepsze wyniki spośród czterech rozegranych wyścigów.

7.3.    W pozostałych klasach do ostatecznego rezultatu liczone będą wszystkie trzy wyścigi.

 

8.         Biegi kwalifikacyjne

8.1.    W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników w jednej klasie niż wynosi ilość miejsc startowych (14), rozegrane zostaną biegi kwalifikacyjne na skróconej trasie, art. 305.04 Regulaminu UIM (3 okrążenia).

8.2.    Zgłoszeni zawodnicy podzieleni zostaną na dwie grupy według czasów osiągniętych podczas treningu.

8.3.    Z każdego biegu kwalifikacyjnego bezpośredni awans do biegów finałowych uzyska po pięciu najlepszych zawodników.

8.4.    Zawodnicy, którzy nie zajmą pozycji gwarantujących udziału w biegach finałowych zmierzą się w repasażu, z którego awans uzyska czterech najlepszych.

8.5.    W przypadku zgłoszenia się minimum 20 zawodników w mistrzostwach Europy klasy OSY-400 zawodnicy, którzy nie zakwalifikują się do finału A wezmą udział w finale B o Puchar Burmistrza Żnina, składającego się z trzech biegów zaliczanych do końcowej klasyfikacji.

 

9.         Zgłoszenia i uczestnictwo

9.1.    Zgłoszenia w terminie do 17.06.2017 roku (decyduje data dotarcia do Organizatora) poprzez formularz dostępny na stronie www.zninpowerboat.com lub na załączonym druku, potwierdzonym przez Federację Narodową, należy przesyłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem na adres:

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU

ul. Gnieźnieńska 7

88-400 ŻNIN

POLSKA

 

Telefon: 048 52 30 20 705

Faks: 048 52 30 20 118

 

e-mail: [email protected]

Internet: www.zninpowerboat.com

 

9.2.    Zgłoszenie osobiście podpisane przez zawodnika traktowane jest jako aprobata Regulaminu zawodów motorowodnych – Żnin 2017.

9.3.    Prosimy o przesłanie na adres-email zdjęcia i informacji o zawodniku, które wykorzystane zostaną podczas prezentacji w materiałach zawodów i podczas ceremonii otwarcia zawodów.

9.4.    Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględnione w publikacjach programowych i prasowych.

9.5.    Zawodnicy wszystkich klas uczestniczą w zawodach na koszt własny.

9.6.    Wszyscy zawodnicy zwolnieni są z opłaty wpisowej.

9.7.    Kluby oraz narodowe federacje proszone są o przekazanie do biura zawodów adresu mailowego na który zostaną przesłane oficjalne wyniki z zawodów.

 

10.      Odprawa zawodników

10.1. Odprawa zawodników z udziałem Komisarza UIM odbędzie się w DEPO przed treningiem według programu minutowego.

10.2. Obecność zawodników na odprawie jest obowiązkowa.

10.3. Do uczestnictwa w odprawie zobowiązani są członkowie Międzynarodowego Kolegium Orzekającego (art. UIM 402.01.1).

 

11.      Odbiór techniczny

11.1. Odbiór techniczny odbywać się będzie w parku maszyn (DEPO) 23 czerwca 2017 w godzinach 1400 ­­– 1900 i 24 czerwca 2017 w godzinach 700 ­- 1100

11.2. Przy odbiorze technicznym wymagana będzie zgodność wszystkich elementów sprzętu z przepisami UIM oraz dokumentacja dla silników homologowanych.

11.3. Komisja techniczna dokonywać będzie ważenia łodzi oraz pomiaru głośności silników.

 

12.      Treningi

12.1. Treningi odbywać się będą tylko na trasie zawodów po odbiorze technicznym sprzętu zgodnie z programem minutowym.

12.2. Odejście od pomostu startowego na treningu może odbywać się wyłącznie przez strefę bezpieczeństwa.

12.3. Samowolne schodzenie na wodę poza programem zawodów lub niepodporządkowanie się przepisowi 12.1. spowoduje wykluczenie z zawodów.

12.4. Podczas treningu 24 czerwca 2017 prowadzony będzie pomiar czasu, każdy uczestnik zobowiązany jest wykonać minimum dwa pełne okrążenia.

12.5. Uzyskane wyniki decydować będą o zajęciu miejsc startowych do pierwszego biegu lub biegów kwalifikacyjnych.

12.6. W dniu 25 czerwca 2017 po uzgodnieniu z Sędzią Głównym możliwy będzie trening techniczny dla łodzi, które uległy awarii.

12.7. Od 23 czerwca 2017 od godz. 800 do 25 czerwca 2017 do godz. 1800 poza programem zawodów akwen jest zamknięty dla wszelkich jednostek pływających.

 

13.      Park maszyn – DEPO

13.1. Park maszyn strzeżony będzie od 23 czerwca 2017 od godziny 800 do 25 czerwca 2017 do godziny 1800.

13.2. Przebywanie jakichkolwiek osób, w tym zawodników i mechaników, w parku maszyn w godzinach nocnych oraz podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia jest zabronione.

13.3. Dozwolone jest parkowanie łodzi tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę parku maszyn, zgodnie z podziałem na klasy i stanowiska.

13.4. Wstęp do parku maszyn dozwolony jest tylko zawodnikom, mechanikom (od 16 lat) oraz osobom funkcyjnym na podstawie wydanych przez Organizatora identyfikatorów.

13.5. Zabronione jest używanie otwartego ognia na terenie parku maszyn. Palenie tytoniu odbywać się może tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

13.6. Każdy z uczestników zawodów jest zobowiązany zadbać o estetyczny wizerunek otoczenia własnej łodzi.

13.7. Na sygnał syreny należy bezwzględnie opuścić park maszyn.

13.8. Zabrania się parkowania pojazdów mechanicznych w parku maszyn.

13.9. Organizowanie noclegu w parku maszyn jest zabronione.

14.      Ceremonia otwarcia i zamknięcia

14.1. Ceremonia otwarcia odbędzie się 23 czerwca 2017 roku o godz. 20:00, wymarsz ekip narodowych z DEPO o godz. 19:50.

14.2. Ceremonia zamknięcia odbędzie się 25 czerwca 2017 roku o godzinie 15:00.

14.3. Udział w ceremoniach otwarcia i zamknięcia mistrzostw jest bezwzględnym, zaszczytnym obowiązkiem wszystkich zawodników, mechaników i członków ekip.

 

15.      Wodowanie dźwigiem

15.1. Wodowanie i podejmowanie łodzi z wody przez dźwig dokonywane będzie w klasach S-550, GT-30 i R-1000.

15.2. Obsługiwane będą wyłącznie łodzie posiadające zaczep i własne zawiesia.

15.3. Obsługa dźwigiem może odbywać się tylko w obecności zawodnika i na jego odpowiedzialność.

15.4. Pozostawanie osoby lub osób na pokładzie łodzi i w zasięgu pracującego dźwigu jest zabronione

 

16.      Ochrona środowiska (art. 700 UIM)

16.1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do ochrony środowiska naturalnego.

16.2. Obowiązkiem zawodnika jest zastosowanie naczynia pod stojącym silnikiem

w parku maszyn, które ma zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem terenu.

16.3. Odpadki i zużyty olej należy wrzucać do rozstawionych na terenie parku maszyn pojemników odpowiednio oznaczonych

16.4. Na zawodach obowiązuje głośność zgodnie z normami Regulaminu UIM art. 505.

16.5. Organizator wypełni wszystkie zalecenia Regulaminu UIM art. 704

 

17.      Dolna granica wieku

17.1. Minimalny wiek zawodników startujących w zawodach klas OSY-400, S-550 i O-125 wynosi 16 lat, a w klasie GT-30 – 14 lat.

17.2. Minimalny wiek zawodników startujących w klasie GT-15 wynosi 10 lat, maksymalny – 16 lat.

 

18.      Nagrody

18.1. Trzej najlepsi zawodnicy Mistrzostw Europy w klasach OSY-400 i S-550 otrzymają medale i puchary, natomiast zawodnicy od 4. do 6. miejsca puchary.

18.2. W pozostałych klasach za pierwsze trzy miejsca wręczane będą puchary.

 

19.      Jury

19.1. Osoby delegowane do Jury winny przedstawić w Biurze Zawodów w dniu 23 czerwca 2017 do godziny 1900 upoważnienia swoich Przedstawicielstw Narodowych do pełnienia tej funkcji. Członkowie Międzynarodowego Kolegium Orzekającego są zobowiązani do uczestnictwa w Odprawach Sędziego Głównego i Komisarza UIM z zawodnikami.

 

20.      Ubezpieczenia

20.1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej na miejscu zawodów od odpowiedzialności cywilnej na sumę 125 000,00 PLN ze składką 100 PLN, z wyłączeniem szkód w sprzęcie.

20.2. Organizator będzie wymagał polisy NW (od nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia w Polsce) wystawione w języku polskim lub angielskim poświadczone przez zakład ubezpieczeniowy.

20.3. Możliwe będzie wykupienie polisy NW (od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia) w recepcji zawodów.

20.4. Z obowiązku wynikającego z pkt. 20.1 tego zwolnieni będą zawodnicy kadry narodowej ubezpieczeni przez PZMWiNW za okazaniem polisy oraz zawodnicy polscy ubezpieczeni przez kluby pod warunkiem posiadania polisy OC na minimalną sumę podaną w pkt. 20.1.

 

21.      Protesty

21.1. Protesty przyjmowane będą według procedury zgodnej z art. 401-404 Regulaminu UIM wyłącznie na piśmie w języku polskim lub angielskim w sekretariacie zawodów.

21.2. Opłata za protest wynosi 300 PLN lub 75 €.

 

22.      Administracja zawodów

22.1. Recepcja i biuro zawodów mieścić się będą w Stanicy WOPR przy ul. Szkolnej 12.

22.2. Recepcja zawodów czynna będzie w godzinach:

§       23 czerwca 2017 w godzinach 1200 – 1930

§       24 czerwca 2017 w godzinach 700 – 1100

22.3. Strona internetowa zawodów: www.zninpowerboat.com, na której podawane będą aktualne informacje, wyniki i relacja z zawodów.

 

23.      Paliwo

23.1. Zawodnicy klas OSY, S i GT startują wyłącznie na paliwie zakupionym w stacji paliw ORLEN w Żninie przy ulicy Sienkiewicza 3.

23.2. Każdy zawodnik klas OSY, S i GT musi wykupić odpowiednią ilość paliwa i przedstawić Komisji Sędziowskiej fakturę lub paragon.

23.3. Stacja zapewnia benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 98 RON.

23.4. Specyfikacja techniczna paliwa będzie do wglądu na stacji paliw i u organizatora.

23.5. Przewidywana cena paliwa wynosi około 6,00 PLN.

 

24.      Miejsca reklamowe

24.1. Zawodnicy startujący w zawodach mają pozwolenie umieszczania flag i plansz własnych sponsorów tylko w otoczeniu własnej łodzi.

24.2. Wszelkie inne miejsca reklamowe, w tym pomost widokowy, nabrzeże, maszty itp. przeznaczone są dla sponsorów i firm wspierających zawody.

 

25.      Przepisy końcowe

25.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, które będą podane najpóźniej na odprawie zawodników w specjalnym Komunikacie na piśmie.

25.2. Komisarz Medyczny zastrzega sobie prawo kontroli medycznej wszystkich zawodników w dowolnym momencie trwania zawodów zgodnie z art. 205.02 Regulaminu UIM.

25.3. Komisja Sędziowska przeprowadzać będzie badania na obecność alkoholu zgodnie z art. 205.02.02 Regulaminu UIM.

25.4. Za uszkodzoną boję Organizator będzie pobierał opłatę w wysokości 400 PLN (lub 100 Euro) zgodnie z art. 202.02.27 Regulaminu UIM.

25.5. Każdego zawodnika startującego w zawodach motorowodnych obowiązuje udział w ceremoniach otwarcia i zamknięcia mistrzostw.

25.6. Organizator nie rezerwuje noclegów.

 

 

               SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW                                           KOMANDOR ZAWODÓW

         MAGDALENA MAGNER-PŁÓCIENNIK                                          JERZY ŚNIADECKI