PROGRAM MINUTOWY


Piątek

29 czerwca 2018

12:00 – 19:30 – Recepcja (Stanica WOPR, ul. Szkolna 12)
14:00 – 19:00 – Odbiór techniczny
20:00 – Uroczyste otwarcie zawodów – prezentacja zawodników na scenie (plaża przed Stanicą WOPR)
21:00 – Spotkanie organizatorów i Komisarza UIM z kierownictwem ekip (Biuro Zawodów w Stanicy WOPR, ul. Szkolna 12)


Sobota

30 czerwca 2018

7:00 – 11:00 – Recepcja (Stanica WOPR, ul. Szkolna 12)
7:00 – 11:00 – Odbiór techniczny
8:00 – Odprawa klas mistrzowskich O-700 i GT-15 (DEPO)
8:20 – Odprawa pozostałych klas (DEPO)
8:45 – 9:15 – Trening wolny klasy O-700
9:15 – 9:45 – Trening wolny klasy GT-15
9:45 – 10:15 –Trening z pomiarem czasu klasy GT-30
10:15 – 11:15 – Trening z pomiarem czasu klasy GT-15
11:15 – 11:45 – Trening z pomiarem czasu klasy OSY-400
11:45 – 12:45 – Trening z pomiarem czasu klasy O-700
12:50 – I bieg kwalifikacyjny klasy GT-15
13:10 – II bieg kwalifikacyjny klasy GT-15
13:30 – 14:20 – Przerwa – piknik i koncerty
14:30 – repasaż klasy GT-15
14:50 – I bieg klasy GT-30
15:10 – I bieg klasy O-700
15:30 – I bieg klasy OSY-400
15:50 – I bieg klasy GT-15 – finał A
16:10 – I bieg klasy GT-15 – finał B
16:30 – II bieg klasy GT-30
16:50 – II bieg klasy O-700
17:10 – II bieg klasy OSY-400
17:30 – II bieg klasy GT-15 – finał A
19:00 – Piknik i koncerty (plaża przed Stanicą WOPR)


Niedziela

1 lipca 2018

9:00- Odprawa zawodników (DEPO)
9:30 – 10:00- Trening techniczny (pkt. 12.6 Regulaminu Zawodów)
10:10 – III bieg klasy O-700
10:30 – III bieg klasy GT-15 – finał A
10:50 – II bieg klasy R-1000
11:10 – II bieg klasy GT-15 – finał B
11:30 – III bieg klasy GT-30
11:50 – IV bieg klasy GT-15 – finał A
12:10 – IV bieg klasy O-700
12:30 – III bieg klasy OSY-400
12:50 – IV bieg klasy F-4
13:10 – III bieg klasy GT-15 – finał B
13:30 – III bieg klasy R-1000
13:50 – Piknik i koncerty
15:00 – Ceremonia zakończenia zawodów, wręczenie medali i nagród