Komitet honorowy


Witold Bańka
Minister Sportu i Turystyki

Mikołaj Bogdanowicz
Wojewoda Kujawsko–Pomorski

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego

Andrzej Marcinkowski
Prezes Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

Andrzej Jankowski
Zasłużony dla Gminy Żnin

Władysław Grochowski
przedstawiciel Grupy Arche

Komitet organizacyjny


Robert Luchowski
Burmistrz Żnina, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Halina Rosiak
Zastępca Burmistrza Żnina

Grzegorz Koziełek
Radny Rady Miejskiej w Żninie

Jerzy Śniadecki
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie

Artur Jakubowski
Dyrektor Żnińskiego Domu Kultury

Sławomir Kujawa
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Żninie

Tomasz Wysocki
Radny Rady Miejskiej w Żninie

Paweł Bołka
Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Żninie

Stefan Czarnecki
Prezes Żnińskiego Towarzystwa Kultury

Krzysztof Śniadecki
Wiceprezes Żnińskiego Towarzystwa Miłośników Sportu „Baszta”

Paweł Sikora
Dyrektor Wydziału Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy
Urzędu Miejskiego w Żninie

Jędrzej Małecki
Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Żninie

Michał Kausa
przedstawiciel sekcji motorowodnej Żnińskiego Towarzystwa Miłośników Sportu „Baszta”

Organizator


Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta”
z upoważnienia Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie

Współorganizatorzy


Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Warszawie

Burmistrz Żnina

Miejski Ośrodek Sportu w Żninie

Żniński Dom Kultury

Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe


Organizatorzy i partnerzy