Komitet organizacyjny


⠀⠀

Robert Luchowski
Burmistrz Żnina, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Halina Rosiak-Kozłowska
Zastępca Burmistrza Żnina

Grzegorz Koziełek
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie

Jerzy Śniadecki
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie

Janusz Kuczma
p.o. Dyrektor Żnińskiego Domu Kultury

Sławomir Kujawa
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Żninie

Dariusz Samul
Przewodniczący Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie

Paweł Bołka
Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Żninie

Stefan Czarnecki
Prezes Żnińskiego Towarzystwa Kultury

Paweł Sikora
Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy
Urzędu Miejskiego w Żninie

Dawid Kolasa
Kierownik Referatu Informacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Żninie

Michał Kausa
przedstawiciel sekcji motorowodnej Żnińskiego Towarzystwa Miłośników Sportu „Baszta”

⠀⠀

PATRONAT HONOROWY


⠀⠀

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

⠀⠀

Organizator


⠀⠀

Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta”
z upoważnienia Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie

⠀⠀

Współorganizatorzy


Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Warszawie

Burmistrz Żnina

Miejski Ośrodek Sportu w Żninie

Żniński Dom Kultury

Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

⠀⠀

Organizatorzy i partnerzy